Τηλέφωνο :
+30 210 700 7139
Διεύθυνση :
Βίκτωρος Ουγκώ 30
Email :
info@digiastar.com business@digiastar.com

Digiastar

Human Resources

Human Resources

Στη Digiastar προσφέρουμε εύρος υπηρεσιών για την στελέχωση εταιρειών και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού.

Στη Digiastar προσφέρουμε εύρος υπηρεσιών για την στελέχωση εταιρειών και την ανάπτυξη του
ανθρώπινου δυναμικού:
Α. Preparing: Εφοδιαζόμαστε με τα απαραίτητα στοιχεία και τις λεπτομέρειες της ανοικτής θέσης
εργασίας και στη συνέχεια προσαρμόζουμε και κοινοποιούμε την περιγραφή.
Β. Sourcing talents: Προχωράμε στην αναζήτηση των υποψηφίων.
Γ. Screening job applications: Μελετάμε αναλυτικά και προσεκτικά τις αιτήσεις των υποψηφίων.
Δ. Selecting: Επιλέγουμε άτομα, που κατά την κρίση μας είναι ιδανικά για την θέση στην εταιρεία
και προγραμματίζουμε συνεντεύξεις με δομή και αξιοπιστία.
Ε. Hiring and Onboarding: Έπειτα από τη διαδικασία των συνεντεύξεων επιλέγουμε το πλέον
κατάλληλο άτομο προσφέροντας ένα αναλυτικό report και κατόπιν συνεννόησης με την εταιρεία
προχωράμε είτε στην απευθείας θετική απάντηση είτε σε δεύτερη συνέντευξη εντός της ίδιας της
εταιρείας.
IMPROVE CANDIDATE EXPERIENCE/ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
Στόχος είναι μέσα από τις υπηρεσίες μας να είναι κάθε πλευρά ικανοποιημένη. Για αυτό και
προσπαθούμε κάθε φορά να βελτιώνουμε την εμπειρία των υποψηφίων, ώστε να είναι έτοιμοι και
καταλλήλως προετοιμασμένοι να κάνουν το επόμενο βήμα!

Τα τελευταία χρόνια, έχει εμφανιστεί και επεκταθεί μια νέα μέθοδος πρόσληψης εργαζομένων, ο λεγόμενος δανεισμός εργαζομένων (ενοικίαση). Σε αρκετές περιπτώσεις, η μέθοδος αυτή είναι η πλέον κατάλληλη και συνάπτεται μεταξύ του εργοδότη και της Digiastar, καθώς το προσωπικό μας είναι ήδη εκπαιδευμένο σε ψηφιακές δυνατότητες. Υπάρχουν δύο τρόποι δανεισμού:​

– Γνήσιος Δανεισμός-Μόνιμη Απασχόληση​

– Μη Γνήσιος Δανεισμός-Προσωρινή Απασχόληση​

Σας δίνεται η δυνατότητα να αποκτήσετε πρόσβαση σε ένα pool υποψηφίων και εν δυνάμει εργαζομένων σας.​

Η Digiastar υπόσχεται να πραγματοποιήσει την επιθυμία κάθε επιχείρησης για εύρεση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της. Για αυτό και σκοπός μας είναι να μάθουμε στο μέγιστο βαθμό την επιχείρηση και τις ανάγκες της, ώστε να προτείνουμε την πιο κατάλληλη και αποδοτική λύση, έχοντας στην διάθεση μας μεθόδους αξιολόγησης και εκπαίδευσης των υποψηφίων​

Εάν θέλετε να οργανώσετε και να διαχειρίζεστε ανά πάσα στιγμή το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας σας, στην Digiastar υποσχόμαστε να το κάνουμε πράξη. Προσαρμόζουμε ένα σύστημα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, ή πιο αναλυτικά μια πλατφόρμα αλληλεπίδρασης και ενημέρωσης της εταιρείας και των εργαζομένων, με όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα, όπως:
Στοιχεία εργαζομένων

▫ Καταγραφή αδειών

▫ Ημερολόγιο εργαζομένων

▫ Καταγραφή παρουσίας/ωρομέτρησης

▫ Παρακολούθηση επιδόσεων και στόχων

▫ Παροχές εργαζομένων

▫ Διαχείριση εκπαίδευσης

▫ Αιτήσεις ▫ Αξιολογήσεις

▫ Τροφοδοσία ειδήσεων

▫ Live chat μεταξύ εργαζομένων

▫ Ανώνυμα παράπονα​

ΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΟΥΜΕ

Επικοινωνία μαζί μας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

“Η Digiastar είναι ένα καινοτόμο digital agency με εξειδίκευση στην κατασκευή ιστοσελίδων και στην εκπόνηση μελετών Digital Marketing. Προγραμματίζουμε και εκτελούμε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που διασφαλίζουν την απόκτηση πελατών για την επιχείρηση σας online.”

DIGIASTAR

Βίκτωρος Ουγκώ 30
Αθήνα, 10438
+30 210 700 7139

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ
Copyright 2022 © Digiastar Technologies