Ψηφιακός χάρτης

Κάντε μία ανασκόπηση για την επιχείρηση σας μέσω του ψηφιακού χάρτη της Digiastar. Όλοι οι οργανισμοί πετυχαίνουν μικρά ή μεγάλα βήματα προς την ψηφιακή ανάπτυξη.

Ο δικός σας οργανισμός σε ποιο από τα τέσσερα παρακάτω στάδια βρίσκεται;

Image icon

Στάδιο Πρώτο

Η επιχείρηση σας δεν διαθέτει τεχνογνωσία marketing τη συγκεκριμένη στιγμή. Κανένας υπάλληλος σας δεν εργάζεται στα ψηφιακά κανάλια επικοινωνίας σας. Παρ ’όλα αυτά, ως επιχείρηση είσαστε διατεθειμένος να εξερευνήσετε τις ευκαιρίες της διαδικτυακής σας παρουσίας Online και να καταστήσετε γνωστό το σήμα της εταιρείας σας στους κατάλληλους ανθρώπους με στοχευμένες ενέργειες.
Image icon

Στάδιο Δεύτερο

Η επιχείρηση σας προσπαθεί να εφαρμόσει τακτικές marketing, όμως αυτές οι τακτικές συνήθως συμβαίνουν χωρίς να είναι μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου. Κάποιες φορές, υπάρχουν θετικές ανταποκρίσεις από το κοινό προς τις δράσεις σας και αρχίζετε να χτίζετε μία επικοινωνία με το κοινό σας, ύστερα όμως ακολουθεί εκ νέου μία παρατεταμένη περίοδος απουσίας οδηγώντας σας ξανά στην αρχή. Επιπλέον, δεν γνωρίζετε πως να συλλέξετε και να αξιοποιήσετε τα στοιχεία των πελατών σας ούτε να εφαρμόσετε αυτοματοποιήσεις.
Image icon

Στάδιο Τρίτο

Η επιχείρηση σας διαθέτει ήδη έναν υπάλληλο αφοσιωμένο στο digital marketing. Υπάρχουν ήδη κάποια κανάλια επικοινωνίας αλλά ενδεχομένως όχι όλα όσα θα έπρεπε για την δική σας περίπτωση. Την δεδομένη στιγμή, οι διαδικασίες marketing σας επικεντρώνονται στη κατάστρωση ενός πλάνου αλλά υπάρχει η έλλειψη της κατάλληλης τεχνογνωσίας, εργαλείων και οι γνώσεις μιας ομάδας ειδικών.
Image icon

Στάδιο Τέταρτο

Η επιχείρηση σας διαθέτει εσωτερικό τμήμα marketing το οποίο αριθμεί περισσότερους από δύο υπαλλήλους. Η εταιρεία σας έχει ήδη θέσει ένα δομημένο πλάνο και αρχίζει ήδη να το εφαρμόζει. Παρ’όλα αυτά, όταν το επίπεδο δυσκολίας αυξάνεται ,σε ότι αφορά την εξειδίκευση, εμφανίζονται εμπόδια σχετικά με τη χρήση των πλατφορμών (π.χ. Google Ads) με αποτέλεσμα να παρατηρούνται ανακολουθίες στην ορθή χρήση του διαφημιστικού budget.

Και ποια θα ήταν τα επόμενα στάδια για την επιχείρηση μου;