Social Media Marketing

Social Media Marketing είναι η διαδικασία βελτιστοποίησης των Κοινωνικών Δικτύων με βάση τη σωστή ημέρα και ώρα προβολής για το κοινό σας και την υπηρεσία σας.

Ποια είναι η σωστή στιγμή για να επικοινωνήσετε ένα μήνυμα μέσω των Social Media προς τους πελάτες σας;

Ο στρατηγικός σχεδιασμός, η τεχνική υλοποίηση και ο καθημερινός συγχρονισμός γίνονται από την ομάδα ειδικών Social Media της Digiastar. Ο βασικός σκοπός αποτελεί η διατήρηση της παρουσίας σας στα Κοινωνικά Δίκτυα ώστε να διατηρείται και να ενδυναμώνεται η σχέση της επιχείρησης σας με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη της (πελάτες, προμηθευτές, συνεργάτες κλπ).

SOCIAL MEDIA ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

Παρ’όλα αυτά στη Digiastar δεν εργαζόμαστε μονάχα για να διαχειριστούμε τη σχέση της επιχείρησης σας με τα ενδιαφερόμενα groups. Παράλληλα βελτιώνουμε την παρουσία σας online αποκτώντας νέα κοινά και μελλοντικούς πελάτες μέσω κατάλληλα σχεδιασμένων διαφημίσεων για τα Social Media της επιχείρησης σας.

Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter καμπάνιες καθώς και Youtube Marketing είναι μόλις κάποιες από τις πλατφόρμες στις οποίες έχουμε ήδη εξειδίκευση.

Η γνώση απόκτησης πελατών, η δραστηριότητα μέσω τεχνολογίας chatbox και η συλλογή emails μέσω των Social Media πλατφορμών είναι μία επένδυση που αξίζει να διαθέτει κάθε εταιρεία του σήμερα.